Close

Rezanie plazmou

Rezanie plazmou

Na tepelné delenie kovových materiálov sa používa plazma. Z ionizovaný plyn zložený z iónov, elektrónov a  neutrálnych častíc. Princíp rezania plazmou spočíva v tom, že sa neutrálny plyn (stlačený vzduch), vženie vysokou rýchlosťou cez dýzu do elektrického oblúka, čím sa tento plyn zionizuje. Uzatvorí sa elektrický obvod s povrchom kovového materiálu. Vytvorí sa plazmový oblúk vysokej teploty, ktorý roztaví kov určený na rezanie a plyn prúdiaci vysokou rýchlosťou. Zároveň odstráni roztavený kov z reznej medzery. Najčastejšie sa plazmou režú pláty a plechy z ocele a iných kovov. Je tiež možné plazmou rezať aj iné materiály vrátane nevodivých. Bežne sa používa do hrúbky okolo 150 mm.

Kontakt

Ďalšie technológie na delenie materiálov

Pozrite sa na ďalšie možnosti, ako je rezanie kyslíkom-plynomrezanie vodným lúčom alebo laserom.