Close

Spracovanie materiálu

Výroba oceľových konštrukcií

V našom portfóliu služieb sa nachádza aj oblasť výroby oceľových konštrukcií. Nami dodané konštrukcie slúžia zákazníkom po celom Slovensku. Využívame dlhoročné skúsenosti z oblasti spracovania železa, výroby technologických liniek a ďalších našich činností.

Zásobníky

Zásobníky slúžia na uchovanie a predzásobenie sypkým materiálom ku speletovaniu pre niektoré súčasti linky.
Ich objemová kapacita nie je nijako limitovaná, je závislá od požiadaviek na výrobný proces linky, prípadne na objem uskladneného produktu v tomto prípade peliet. Veľkosti zásobníkov použitých v koncepcii linky sa pohybujú od 0,5 m3.

Cyklónové odlučovače s ventilátorom

Slúžia na odsávanie jemnej a nelepivej znečistenej vzdušniny pre priemyselné účely. V cyklónovom odlučovači sa vzdušnine s obsahom pevných prachových častíc s pomocou usmernenia, udelí rotácia, tak že pevné častice rotujú vysokou rýchlosťou po obvode plášťa, kde vplyvom trenia, znížením obvodovej rýchlosti a vplyvom gravitácie dochádza k odlúčeniu pevných častíc.
Cyklónový odlučovač je vyrobený z oceľového plechu opatrený kvalitným náterom zaisťujúci dlhodobú životnosť. Výrobca doporučuje zariadenie chrániť proti poveternostným vplyvom zastrešením.

Zváranie MIG/MAG/TIG/MMA

Manual Metal Arc (MMA) je metóda ručného zvárania elektrickým oblúkom s použitím obaľovaných zváracích elektród. Zdrojom pre zváranie je striedavé napätie (AC – trafozváračky) alebo jednosmerné napätie (DC – invertory). Skoro všetky obaľované elektródy sa pripájajú ku kladnému pólu + zdroje. Zemniaca svorka sa pripojí k zápornému pólu zdroja. Iba vo výnimočných prípadoch pri použití kyslých elektród sa urobí prepólovanie.

Metal Inert Gas – Metal Active Gas (MIG – MAG) je metóda zvárania, kedy je prídavný materiál plynulo dodávaný do miesta zvaru podávacím zariadením. Tento prídavný materiál sa taví elektrickým oblúkom a tavná kúpeľ je chránená pred atmosférickou oxidáciou inertným plynom, ktorý je dodávaný na miesto zvaru. Túto metódu nazývame aj  metóda zvárania v ochrannej atmosfére.

Tungsten Inert Gass (TIG), prípadne WIG (Wolfram Inert Gass) je zváracia metóda, ktorá predstavuje zvárací postup, ktorý využíva teplo uvoľňované zo zapáleného elektrického oblúka, udržiavaného medzi neroztaviteľnou elektródou (volfrám) a zváraným dielom. Volfrámovu elektródu drží zváracia pištoľ. Táto je vhodná pre prenos potrebného zváracieho prúdu, chráni samotnú elektródu a zvárací „kúpeľ“ pred atmosférickou oxidáciou prostredníctvom prúdu inertného plynu (zvyčajne Argón Ar 99,5 %), ktorý prúdi z keramickej hubice. Je možné použiť ručné pridávanie zváracieho materiálu, alebo len zvárať nastavením okrajov zvarencov.