Close

Verejné obstarávanie

Názov projektu:  

Zavedenie Integrovaných manažérskych systémov v rámci štandardov noriem ISO v spoločnosti BJ ENERGY s.r.o.

Kód projektu v ITMS2014+: 313031N864

Verejné obstarávanie - výzva na predkladanie ponúk