Close

Technologické linky

Briketovacie linky

Briketovací lis využíva mechanických a chemických vlastností materiálov, ktoré sa použitím vysokotlakového lisovania zhutňujú do kompaktných tvarov bez prídavku spojiva. Pre vytvorenie väzby medzi jednotlivými časticami briketovaného materiálu sa využívajú určité živice obsiahnuté v materiáli. Napríklad pri lisovaní dreva sa uvoľňuje lignín. Pôsobením vysokého tlaku sa uvoľní z bunkových štruktúr materiálu a spojí tak jednotlivé častice do kompaktnej brikety.

Materiály pre briketovanie horľavého odpadu:
 • Piliny, hobliny a prach zo všetkých druhov dreva aj tropických drevín
 • Repková a obilná slama
 • Drvené energetické rastliny
 • Pazderia z ľanu a konope
 • Odpad z čističiek osív
 • Makovina
 • Drvený papier, papierový prach
 • Textilný prach a krátke vlákna
 • Veľkoobjemové alebo prachové priemyslové odpady z odsávania
 • Polyuretán, niektoré druhy kompozitných plastov
Spracovanie odpadov / Kontainerové riešenia

Na obrázku v ľavo môžete vidieť kontajnerové riešenie technologickej linky na spracovanie triedených komunálnych odpadov. 

Využitie: Spracovatelia komunálnych odpadov, pyrolýzne elektrárne, biochairové jednotky, spaľovne

Peletovacie linky

Hlavné súčasti baličky:

 • Násypník s pneumatickou klapkou
 • Váha
 • Držiak vreca s pneumatickým piestom
 • Pásový dopravník
 • Zváračka vreca

Váha a podobne sú certifikované.
Obsluha – 1 človek

Príklad implementácie technologickej linky na spracovanie odpadov v uzavretom energetickom ostrovnom cyklu.

Využité technológie:

 • Technológia na zhutňovanie digestátu – peletovacia linka,
 • Dopravníkové systémy pri doprave komodít,

Využitie: rekultivácia skládok, rekultivácia poľnohospodárskych oblastí a dlhodobé využitie zdrojov z odpadu, V poľnohospodárstve, pestovatelia, municipalita – mestá a obce,…

« z 2 »